Vapautettu sanoittaa idän hengellisyyttä kristinuskon näkökulmasta

TV7 Kustannuksen kirja Vapautettu (2020) on kristinuskon näkemys idän hengellisyydestä ja uushenkisyydestä sekä joogasta. Se tuo esiin kristillisen käsityksen maailman Luojasta ja luomisesta sekä siitä, kuinka maailma makaa.

Ruotsalainen raamatunopettaja Gertrud Storsjö on sielunhoitaja, joka on nähnyt okkultistismin sitovan vaikutuksen ihmisissä. Hän varoittaa niin yksittäisiä ihmisiä kuin kirkkoja avaamasta ovia mielen ja kehon kautta toimiville henkisille voimille ja vaikutuksille, myös joogalle.

Kristinuskon mukaan kaikenlaista pimeyttä voimakkaampi on aina Jeesus Kristus, jonka nimessä on sen mukaan mahdollista saada vapaus ja rauha.

Teoksessa Uushenkisyys (SKS 2022) Johdannossa kirjoitetaan: “Uushenkisyydellä on kuitenkin myös pimeä puolensa. Uushenkiset ympäristöt saattavat jossain tapauksista myös ruokkia yhteiskunnan kannalta haitallisia tai jopa vaarallisia ajattelutapoja. – – monenlaiset totuudet saavat elintilaa.”

Hindulaisuuteen kuuluvat tuhannet jumalat, siinä missä alkuperäiseen buddhalaisuuteen eivät jumalat kuulu, mutta päämääränä on siinäkin vapautuminen ja jopa valaistuminen siinä samassa. Valaistuminen merkitsee ihmisen haluamisen lakkaamista. Sitä kautta tapahtuu tyhjiin raukeaminen.

Ihminen sammuu kuin kynttilän liekki. Ajatus itsessään voi olla pelottava, enkä siten ihmettele sitä, miksi jotkin tutkimustulokset viittaavat siihen, ettei meditaatio sovi aivan kaikille. Sitä pidetään helppona tapana rentoutua, mutta kun ollaan tekemisissä ihmisen henkisen ja jopa hengellisen todellisuuden kanssa, niin ilmiö onkin jo paljon monimutkaisempi.

Mindfulness ja jooga ovat taustaltaan itämaisia harjoitteita, vaikka ne on valjastettu akateemisen perinteen ja tutkimuksen kautta länsimaisen ihmisen hyvinvoinnin palvelukseen. Jaan uskontohistoriallisen tutkimuksen kautta käsityksen siitä, että jooga on osa intialaista uskonnonfilosofiaa. En ota tässä kohtaa kantaa siihen, saisiko sitä harjoittaa länsimaissa liikuntana, jota se mitä ilmeisemmin on, mutta alun perin sitä on käytetty palvontamenoissa.

On hyvä tuoda esiin myös sitä, kuinka paljon keskenään ristiriitaista eri henkisyyden suuntauksissa on. Kun sen tiedostaa, niin ei ehkä lähde mukaan ihan kaikkeen. Teologi Aila Ruoho on kirjoittanut useita kirjoja tästä teemasta.

Teos Vapautettu ottaa esiin joitakin epämiellyttäviä totuuksia. Totuuksilla tarkoitan sitä, että asiat esitetään kristinuskon näkökulmasta: sen totuuksina. Samaan aikaan se ei kuitenkaan sovellu uskontodialogin pohjaksi.

Uskontodialogissa ei edusteta yhtä totuutta tai arvoteta uskonnollisia totuuksia. Ehkä kirja Vapautettu kuvastaa kuitenkin omaa aikaamme eli sitä, että uskonnot ovat kautta historian pitäneet traditionsa liepeistä kiinni, eikä siinä ole mitään pahaa.

Tänä päivänä uskontoa, kuten kristinuskoa, kritisoidaan paljon mediassa. On käyty oikeuttakin siitä, mitä uskonnon nimissä saa ja voi sanoa. Mikä on ihmisoikeuksien mukaista, mikä taas ei?

Kun puolustetaan uskonnollisia uskomuksia (apolologetiikassa), niin ei voida mennä maailman muutosten mukana ja heittäytyä ajan virtaan. Loppuun asti mietitty uskonto ei ole sokeaa uskoa.

Olen koulutukseltani teologi, mutta akateemisen tutkimukseni puitteissa tutustunut myös uushenkisyyteen ja spiritismiin sekä sen sellaiseen. Spiritismillä en tarkoita spiritismin pelaamista, vaan spiritualismin uskontoa. Se kulkee anglosaksisissa maissa spiritualismin nimellä, latinalaisessa kontekstissa taas spiritismin nimellä.

Tiedän myös sen, mitä Raamattu näistä asioista sanoo. Tunnen myös spiritualistiset argumentit ja ns. uushenkiset puheenvuorot ja uskomukset. Tältä pohjalta on tämäkin kirja-arvio – tai pitäisikö sanoa kirjaesittely – kirjoitettu. Vapautettu puolustaa kristinuskoa uushenkisiltä ja okkulttisilta käytänteiltä.

Mitä on okkultismi? Wikipedian mukaan se on “salaoppi tai salatiede tarkoittaa taikuuden tai salaisten oppien avulla tavoiteltavaa tietoa tai tähän tietoon perustuvaa uskonnollista tai mystistä oppisuuntaa”.

Olen aina ollut uskontotieteilijänä tutkija, joka on ottanut huomioon ilmiöiden kaikki puolet. Yhdessä näkökulmassa pidättäytyminen on turvallista mutta myös vaarallista.

Kun tuntee uskon perustan kuin omat taskunsa, niin silloin on helpompi laskea yksi yhteen mutta myös harjoittaa rauhanomaista yhteiseloa erilaisten uskovien kesken. Uskon nimittäin myös ekumeniaan ja uskontodialogiin.

Jos ei ota asioista selvää, ei voi muodostaa mielipidettä, joka on kuin luja mutta lempeä kallio. Kirjan kansikuvassa on monta vuorta. Monen monta vuorenhuippua. Mikä uskonto puhuttelee juuri sinua? Minkälainen on sinun Jumalasi?

Minua puhuttelee se, mikä todella tuo itselle rauhaa, mielenrauhaa. Kun on sovussa itsensä kanssa, niin antaa saman mahdollisuuden ympäristölle olla rauhanomainen. Se, että on jotakin mieltä, ei sellaisenaan ketään tuomitse. Kyse on siitä, miten omaa uskoaan käyttää ja elää todeksi.

“Synnitön heittäköön ensimmäisen kiven!”

“Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa.”

“Mene, äläkä tee enää syntiä.”

Kristinuskossa on paljon hyviä elämänohjeita. Se on vuosisatainen perinne. Se on jakaantunut kirkkokuntiin ja seurakuntiin, joiden kaikkien keskiössä on tai pitäisi olla Kristus ja Pyhä Henki sekä kolminaisuusoppi, mikäli kristinuskosta puhutaan. Samaan aikaan kirkon historia on verinen.

Ihmisiä on kastettu miekalla ja verellä, eikä vain vedellä. Inkvisition kauhut kummittelevat historian lehdillä. Kukaan ei säästynyt edes heikkona. Lapsiakin poltettiin elävältä.

Vapaus ei ole aitoa, ellei se ole itse valittua. Siksi Vapautettu sopii lukemistoon jokaiselle, joka haluaa pohtia oman uskonsa perusteita ja sitä, minkälaisten asioiden kanssa haluaa olla tekemisissä ja miten.

TV7:llä on ohjelmasarja nimeltään “Kun valo on pimeyttä”. Se käsittelee tätä samaa teemaa. Mitä on uushenkisyys kristinuskon näkökulmasta?

Kirjoittanut: Tea Holm, FT

Huom. Blogi sisältää kaupallista yhteistyötä.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: